Home

Zoek bij u in de buurt (under construction)

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is een Nederlandse wet die per 1 januari 2015 is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die per 1 januari 2007 is ingevoerd.

…basis:

De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo 2015 ook uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Meer info:info@wmoportaal.nl

wmo-in-Nederland